CÔNG TY CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC SHINKANS

Vĩnh Long,
Ví trí công việc đang tuyển : 3
Số nhân viên : 1-10 Nhân viên
Website công ty : http://vieclamvinhlong.vn
facebook like & share button

Để trở thành là ứng viên để được tuyển dụng

Nhấp vào Đăng nhập nếu bạn đã là ứng viên

Đăng ký Đăng nhập
CÔNG TY CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC SHINKANS

Tuyển dụng, giới thiệu việc làm

Các tuyển dụng của CÔNG TY CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC SHINKANS
Đang tuyển 3 vị trí
Nộp đơn
09-06-2017

Mô Tả Công Việc Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao. Quản lý công tác hành chính nhân sự tại Chi nhánh Công…

Nộp đơn
09-06-2017

1. Tham mưu Ban Giám đốc tổ chức bộ máy, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế quản lý Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các phòng ban. Chủ trì…

Nộp đơn
09-06-2017

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:  Ngành nghề: Nhựa Sơn cơ khí hàn tiện phay bào may mộc xây dựng   thủy sản. đóng gói hộ lý bệnh viện. Nội dung công việc: Lao động phổ thông. Số lượng: Tùy theo…

 
USA jobs website

Vieclamvinhlong.vn - tìm việc, tuyển dụng hiệu quả. Việc làm Vĩnh Long là sàn giao dịch việc làm tuyển dụng đăng tin tìm việc, tuyển dụng miễn phí.