Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 070. 3822785 – 3834037 - 3863415
Ngày cập nhật: 22/07/2014
Mở lớp tiếng Nhật vào lúc 8 giờ, ngày 30/7/2014 (thứ 4)...
Ngày cập nhật: 09/06/2014
Mở lớp học tiếng Nhật vào lúc 14 giờ ngày 19/6/2014 (thứ 5)...
Ngày cập nhật: 28/04/2014
Mở lớp tiếng Hàn vào lúc 8 giờ ngày 25/07/2014 (thứ 6)...
Ngày cập nhật: 10/04/2014
Mở lớp tiếng Nhật vào lúc 14 giờ ngày 11/04/2014 (thứ 6)...
Ngày cập nhật: 08/02/2014
Mở lớp học tiếng Hàn Quốc tạo nguồn xuất khẩu lao động cho lao động đăng ký tham gia chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc vào lúc 8 giờ ngày 12/02/2014 (thứ 4)...